Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση μίας μεταβλητής (TOM5118)Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου
.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (TOM5105)Ευγενία Παπαγεωργίου- Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (TOM5123)Ευγενία Παπαγεωργίου
.
Αναλυτική Γεωμετρία-Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών (TOM5102)Σοφία Κυρίτση-Γιάλλουρου
.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (TOM5113)ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βελτιστοποίηση - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός (TOM5125)Γεώργιος Παπαγιάννης
Γραμμική Άλγεβρα (TOM5104)Ευγενία Παπαγεωργίου
.
Διαφορικές Εξισώσεις (TOM5122)Ευγενία Παπαγεωργίου
.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (TOM5110)ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ-ΚΥΡΙΤΣΗ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διαφορικές Εξισώσεις (TOM5115)Σοφία Κυρίτση-Γιάλλουρου
.
Διπλωματικές Τομέα Μαθηματικών (TOM5126)Γεώργιος Παπαγιάννης
Επιχειρησιακή Έρευνα - Γραμμικός Προγραμματισμός (TOM5120)Γεώργιος Παπαγιάννης
Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων (TOM5121)Γεώργιος Παπαγιάννης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιβ (TOM5100)Ευγενία Παπαγεωργίου
Μαθηματική Μοντελοποίηση (TOM5127)Γεώργιος Γαλάνης, Σοφία Κυρίτση, Γεώργιος Παπαγιάννης
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (TOM5109)ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
.
Στατιστική (TOM5114)ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ