Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ / ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (101)Χριστόδουλος Τσοκαναρίδης
ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ / ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (103)Χριστόδουλος Τσοκαναρίδης
.